یکی از دغدغه های من در طول سال هایی که در رستوران ها، کافه ها یا فست فودهای مختلف کار اجرایی می کردم یا به عنوان مشاور مشغول بوده ام، این بوده است که چرا شیوه ی مدیریت رستوران در ایران شیوه ای سنتی است و افراد بسیار کمی به دنبال اجرای روش های نوین علمی و کارآمد در صنعت رستوران هستند.
بنابراین از یک مقطع به بعد تصمیم گرفتم تا با مطالعه تخصصی تر در زمینه مدیریت رستوران و بازاریابی و برندینگ رستوران ضمن بالابردن دانش خود در این زمینه به عنوان عضو کوچکی از صنعت رستوران و رستوران داری، به مدیران رستوران و رستوران داران در سیستم سازی رستوران و بکارگیری شیوه های نوین بازاریابی رستوران و برندسازی در حد علم و تجربه ام کمک کنم.
رویای من اجرای شیوه رستوران داری مدرن در سایه مدیریت هوشمندانه توسط رستوران داران و مدیران رستوران است و با تمام توانم به این عزیزان برای تحقق این هدف کمک خواهم کرد.

در سایت رستومارک سعی بنده و همکارانم در این است تا با ارائه ی آموزش های متنوع در زمینه های مدیریت رستوران، سیستم سازی رستوران، بازاریابی رستوران و برندسازی رستوران، بتوانیم به دست اندرکاران این صنعت کمک کنیم. امیدوارم که بتوانیم با کمک یکدیگر به این صنعت جانی دوباره ببخشیم.
دریافت رزومه