رستومارک

تیم تخصصی رستومارک

رستومارک یک گروه تخصصی در حوزه راه اندازی و ارتقای کسب و کار و کارای غذایی از جمله رستوران ، کافه ، فستفود و … است. این گروه با اتکاب افراد توانمند حرفه ای و متخصص از حوزه ای مختلف مانند معماری ، آشپزی ، بازاریابی و مدیریت و با استفاده از تجارب گذشته خود و همچنین دانش روز ، خدمات آموزشی و اجرایی متعددی را در بخش های مختلف یک کسب و کار غذایی ارائه می دهد.

رستومارک رسالت خود را ارتقای سطح کیفیت مجموعه های غذاییدر کلیه بخش های مدیریتی و مالی و … قرار داده و تمامی سعی خود را بر این گذاشته است تا شیوه نوین کافه داری و رستوران داری را در ایران اجرا و پیاده سازی نماید.