بایگانی برچسب: کرونا

رفتار مشتریان رستوران در شرایط سخت

رفتار مشتریان رستوران در شرایط سخت

رفتار مشتریان رستوران در شرایط سخت به نظر شما در این شرایط سخت کرونایی سبک زندگی و رفتار مشتریان شما دستخوش چه تغییراتی شده است؟ سوال اینجاست چگونه رستوران ها و کافه های زیادی هستند که علی رغم کسادی بازار و تغییر رفتار مشتریان در این شرایط سخت همچنان در عرصه ی رقابت مانده اند؟ […]